Zasady bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa 9-latków na drodze.

Każdy z nas chce aby dzieci były bezpieczne na drodze, ale jak to zrobić??

Jesteśmy studentkami I roku studiów na kierunku Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne. Stworzyłyśmy tego bloga aby pomóc rodzicom bądź nauczycielom pokazać dzieciom niektóre znaki i zasady ruchu drogowego, które zrobiłyśmy przyjemniej niż są np. w kodeksie drogowym.

Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?


Zamierzając przejść na drugą stronę jezdni, powinieneś zatrzymać się na krawędzi chodnika lub pobocza i

1. Spojrzeć w lewo, bo z tego kierunku może nadjeżdżać pojazd najbliższy Twojej krawędzi jezdni. je żeli nic nie nadjeżdża,
2.
Popatrz w prawo. Tam też nie ma żadnego pojazdu! Czy możesz już wejść na jezdnię? NIE!!!
3.
Jeszcze raz popatrz w lewo, ponieważ mógł z tej strony zbliżyć się jakiś pojazd.

Kiedy stać, a kiedy iść?
Świeci się zielone światło - IDŹ

Świeci się czerwone światło - STÓJ

"Miejsce przejścia przez jezdnię"

W tym miejscu możesz przejść przez jezdnię, ale najpierw musisz się upewnić czy nic
nie jedzie i czy nic ci nie grozi!!!


"Droga dla pieszych"


Znak taki zobowiązuje pieszych do korzystania z drogi nim oznaczonej.

"Droga dla rowerów"

Jeśli droga oznaczona jest tym znakiem to możesz bez obaw jeździć po niej rowerem.
Jest to droga tylko dla rowerów.

Zapamiętaj !!!

1. Pieszy ma obowiązek poruszania sie po chodniku lub po drodze dla pieszych. Jeżeli droga nie jest wyposażona w chodnik, to piesi powinni poruszać sie po poboczu.

2. Chodzimy lewą stroną drogi, ale prawą stroną chodnika.

3. Zrób wszystko aby być widocznym na drodze! Daj szansę kierowcy i sobie.

4. Wejść na jezdnię, nawet na przejściu dla pieszych, wolno tylko wtedy, gdy nie nadjeżdżają żadne pojazdy lub gdy znajdują sie w takiej odległości, że wejście pieszego nie zmusi kierującego do wyraźnego hamowania.

5. Nie przechodź przez jezdnię gdy ty i kierowca macie ograniczoną widoczność lub na zakręcie.

6. Zielone światło nie jest gwarancją Twojego bezpieczeństwa. Musisz się upewnić, czy kierowca się zatrzymał!

7. Nigdy nie jesteś sam na drodze. Zawsze postępuj tak, aby innym nie utrudniać korzystania z drogi.

8. Kultura zachowania się na drodze jest częścią kultury osobistej każdego człowieka.


9. Droga, wraz ze wszystkimi urządzeniami podlega szczególnej ochronie. Nie niszcz znaków i urządzeń drogowych, nie zaśmiecaj dróg i ulic.

10.Kulturalny człowiek ułatwia wsiadanie i wysiadanie osobą starszym i niepełnosprawnym.

11. Udostępnij miejsca siedzącego osobom starszym i chorym. Dbaj o czystość pojazdów, którymi podróżujesz.

12. Zawsze wsiadaj i wysiadaj z samochodu od strony chodnika lub pobocza - uważaj przy tym na innych uczestników ruchu.